Lao Wang Kampong Bean Sprout Chicken Rice

First Street Teochew Fish Soup

Restaurant New Hollywood

Ipoh Tuck Kee

Ayam Garam Nyonya

Yong Tau Foo Sri Bomba Taiping

Choon Kee Tuckshop

Gerai Ah Kaw